Fejlkoder vaskemaskine Siemens

Vi har samlet alle fejlkoder vaskemaskine Siemens med en detaljeret beskrivelse af årsagerne til funktionsfejl, diagnostik og reparationer. For nemheds skyld, arrangeret i en praktisk og forståelig tabel nedenfor. Fejl vaskemaskine Siemens kan opstå til enhver tid, hvilket forårsager en masse gener og kan føre til høje omkostninger til reparationer eller udskiftninger. I sådanne tilfælde er det vigtigt at vide, hvordan man handler korrekt for at undgå store problemer og spare tid og penge. Modeller med display viser en alfanumerisk kombination på deres display, find den i tabellen og find ud af, hvad der er årsagen til fejlen. Modeller uden display følger ikke det indstillede program, og i henhold til de brændende eller blinkende lys på kontrolpanelet kan du finde ud af problemet.

Fejl vaskemaskine Siemens, afkodning

Fejlkode Beskrivelse Årsager og løsning
E02 Elmotoren har fejlet. Efterse børsterne, mål modstanden af ​​motoren, rengør kontakterne på forbindelserne. Kontroller, at motormodulet og hovedmodulet fungerer.
E67 Ugyldig modulkodning. Firmwaren skal opdateres eller geninstalleres. Ring til guiden eller programmer modulet selv. Hvis det ikke hjælper, skal du udskifte modulet med et nyt.
F40 Synkronisering mislykkedes. Høj eller lav spænding i strømforsyningen, uden for rækkevidde.
F42 For høj motorhastighed. For at nulstille fejlen skal du køre testprogrammet. Tjek kontrolmodulet.
F43 Motornedbrud. Ingen rotation. Ved at køre testprogrammet vil fejlen blive nulstillet. Det er nødvendigt at kontrollere tachogenerator, modul, ledninger, motor- eller tromleblokering, triac.
F44 Der er ingen omvendt rotation. Kør nulstillingstestprogrammet. I dette tilfælde kontrolleres modulet, triac og omvendt relæ.
F59 3D-sensoren har fejlet eller er defekt. I dette tilfælde reduceres omsætningen. Tjek 3D-sensor, ledninger, magnetposition, modul. Brud på ledninger, brud på strømmodulet er muligt.
F60 Flowmåleren viser en for høj eller for lav værdi. Diagnostik af flowmåler, filter og påfyldningsventil. Tjek ledningerne og selve sensoren.
F61 Luge dør alarm. Tænd/sluk-tasten hjælper med at nulstille fejlen. Det er nødvendigt at kontrollere funktionaliteten af ​​dørlåsemekanismen, ledninger og låsemekanisme.
F63 Funktionel beskyttelsesfejl. Problemet er i strømmodulet, processoren eller softwarefejlen. Tryk på On/Off for at nulstille beskeden.
F67 Forkert kortkodning mellem strøm- og kontrolmoduler. Genindkod kortet. Hvis det ikke hjælper, skal du udskifte kortet med et fungerende.
F17 I en vis tid akkumulerede vand ikke. Tilførselshanen er lukket, filteret, slangen er tilstoppet. Måske er ventilen blokeret i lukket position, eller noget forhindrer den i at åbne helt.
F18 I den afsatte tid til opgaven har maskinen ikke drænet vandet. Tilstoppet filter, afløbspumpe, slanger og rør. Skal efterses og rengøres. Pumpen, trykafbryderen, vandregulatoren kan være defekt.
F19 Vandet blev ikke varmt i den rigtige mængde tid. Kontroller netspændingen, brugbarheden af ​​den rørformede elvarmer og dens kredsløb.
F20 Opvarmning sker uden en kommando. Kontroller driften af ​​temperaturføleren, elvarmerelæet.
F21 Kontrolsystemet har svigtet. Forkert drift af drivmotoren og ingen rotation af tromlen. Udfør diagnostik af styresystemet, triacs, tachogenerator, drivmotor og reverserelæ.
F22 Fejl i temperaturmåleren (NTC). Der var en kortslutning eller skade på måleren, dens kredsløb.
F23 Aqua Stop-systemet er aktiveret. Efterse systemet for mulig vandlækage og åbne kredsløbsforbindelser. Se om bakken er fuld.
F25 Turbiditetsmåleren er ude af drift. Rengør måleapparatet for kalkaflejringer. Måske er trykafbryderen defekt, eller afløbssystemet er tilstoppet.
F26 Tryksensoren (trykafbryderen) er ude af drift. For at nulstille den skal du trykke på On/Off-tasten. Udskift tryksensoren med en god. Undersøg forbindelseskæderne for et åbent kredsløb.
F27 Problem med at indstille tryksensoren. Sensorindstillingen er ikke blevet opdateret. Tjek trykafbryder og ledninger.
F28 Flowsensoren er ude af drift eller viser forkerte værdier. Kontroller driften af ​​flowsensoren og dens ledninger.
F29 Flowsensoren registrerer ikke passage af vand. Sørg for, at forsyningshanen er åben, at der ikke er blokering i forsyningssystemet, og at trykket i vandforsyningen er godt. Ledningen eller selve sensoren kan være defekt.
F31 Vandstanden overstiger det maksimalt tilladte. Kontroller pumpen, vandforsyningsventilen, magnetventilen, tryksensoren, afløbsslangen, spildevandsbortskaffelsessystem.
F34 Lugedørens lås er ikke blokeret. Nulstil fejlen ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Sørg for, at lås, låsemekanisme, pakninger, mekaniske dele er i god stand.
F36 Låsesystemet er fejlet. For at nulstille en kritisk fejl, tryk på On/Off-knappen. Kontroller styremodul, ledninger og låsesystem.
F37 Temperaturføleren er i stykker. Vaskeprogrammet fortsætter uden opvarmning. Tjek NTC-sensoren, dens ledninger kan være i stykker. Hvis den går i stykker, skal du installere en ny.
F38 NTC-sensor er defekt på grund af kortslutning. Diagnosticer sensoren og ledningerne. Hvis den er i stykker, skal den udskiftes med en god.
F01 Lugedøren er ikke låst. Sørg for, at døren er tæt lukket og fastgjort, at låsen og låsemekanismen er i god stand. Et fremmedlegeme kan forhindre døren i at lukke.
F02 Der tilføres ikke vand til maskinen. Koldtvandsforsyningshanen kan være lukket, lavt tryk i vandforsyningssystemet, blokering af et af elementerne i forsyningssystemets vej.
F03 Spildevandet bortledes ikke. Det udstedes, hvis vandet ikke er drænet i en vis tid (10 minutter). Tjek afløbssystem, filtre, slange, afløbspumpe, rør. Mulig blokering af et eller flere elementer eller deres funktionsfejl.
F04 Vandlækage opdaget. Undersøg karrosseriet, tanken og find kilden til lækage, lækage af elementer og forbindelser.
F16 Lemmen er ikke helt lukket. Det indstillede vaskeprogram er ikke startet. Luk døren igen, kontroller låsens funktion. Genstart programmet.