Feilkoder vaskemaskiner Siemens

Vi har samlet alle feilkoder vaskemaskiner Siemens med en detaljert beskrivelse av årsakene til funksjonsfeil, diagnostikk og reparasjoner. For enkelhets skyld, ordnet i en praktisk og forståelig tabell nedenfor. Feil vaskemaskiner Siemens kan oppstå når som helst, forårsake mye ulempe og kan føre til høye kostnader for reparasjoner eller utskiftninger. I slike tilfeller er det viktig å vite hvordan man skal handle riktig for å unngå store problemer og spare tid og penger. Modeller med display viser en alfanumerisk kombinasjon på displayet, finn den i tabellen og finn ut hva som er årsaken til feilen. Modeller uten display følger ikke det innstilte programmet, og i henhold til de brennende eller blinkende lysene på kontrollpanelet kan du finne ut av problemet.

Feil vaskemaskiner Siemens, dekoding

Feil kode Beskrivelse Årsaker og løsning
F25 Turbiditetsmåleren er ute av drift. Rengjør måleapparatet for kalkavleiringer. Kanskje trykkbryteren er defekt eller avløpssystemet er tilstoppet.
F26 Trykksensoren (trykkbryteren) er ute av drift. For å tilbakestille den, trykk på av/på-tasten. Bytt ut trykksensoren med en god. Inspiser koblingskjedene for en åpen krets.
F27 Problem med å stille inn trykksensoren. Sensorinnstillingen er ikke oppdatert. Sjekk trykkbryter og ledninger.
F28 Strømningssensoren er ute av drift eller viser feil verdier. Kontroller driften av strømningssensoren og dens ledninger.
F29 Strømningssensoren registrerer ikke passasje av vann. Pass på at tilførselskranen er åpen, at det ikke er blokkering i tilførselssystemet og at trykket i vanntilførselen er godt. Ledningen eller selve sensoren kan være defekt.
F31 Vannstanden overstiger maksimalt tillatt. Kontroller pumpen, vanntilførselsventilen, magnetventilen, trykksensoren, avløpsslangen, avløpssystemet.
F34 Lukedørlåsen er ikke blokkert. Tilbakestill feilen ved å trykke på av/på-knappen. Sørg for at lås, låsemekanisme, pakninger, mekaniske deler er i god stand.
F36 Låsesystemet har sviktet. For å tilbakestille en kritisk feil, trykk på av/på-knappen. Sjekk kontrollmodul, ledninger og låsesystem.
F37 Temperatursensoren er ødelagt. Vaskeprogrammet fortsetter uten oppvarming. Sjekk NTC-sensoren, ledningen kan være ødelagt. Hvis ødelagt, installer en ny.
F38 NTC-sensor er defekt på grunn av kortslutning. Diagnostiser sensoren og ledningene. Hvis den er ødelagt, bytt den ut med en god.
F40 Synkronisering mislyktes. Høy eller lav spenning i strømforsyningen, utenfor rekkevidde.
F42 For høyt motorturtall. For å tilbakestille feilen, kjør testprogrammet. Sjekk kontrollmodulen.
F43 Motorhavari. Ingen rotasjon. Ved å kjøre testprogrammet vil feilen bli tilbakestilt. Det er nødvendig å sjekke turgeneratoren, modulen, ledninger, motor- eller trommelblokkering, triac.
F44 Det er ingen omvendt rotasjon. Kjør testprogrammet for tilbakestilling. I dette tilfellet kontrolleres modulen, triac og reversrelé.
F59 3D-sensoren har sviktet eller er defekt. I dette tilfellet reduseres omsetningen. Sjekk 3D-sensor, ledninger, magnetposisjon, modul. Brudd på ledninger, brudd på strømmodulen er mulig.
F60 Strømningsmåleren viser en for høy eller for lav verdi. Diagnostikk av strømningsmåler, filter og påfyllingsventil. Sjekk ledningene og selve sensoren.
F61 Lukedøralarm. På/av-tasten hjelper til med å tilbakestille feilen. Det er nødvendig å kontrollere funksjonen til dørlåsmekanismen, ledninger og låsemekanismen.
F63 Funksjonell beskyttelsessvikt. Problemet er i strømmodulen, prosessoren eller programvarefeilen. Trykk på/av for å tilbakestille meldingen.
F67 Feil kortkoding mellom strøm- og kontrollmoduler. Kode kortet på nytt. Hvis det ikke hjelper, bytt ut kortet med et som fungerer.
E02 Den elektriske motoren har sviktet. Inspiser børstene, mål motstanden til motoren, rengjør kontaktene til koblingene. Kontroller at motormodulen og hovedmodulen fungerer.
E67 Ugyldig modulkoding. Fastvaren må oppdateres eller installeres på nytt. Ring veiviseren eller programmer modulen selv. Hvis det ikke hjelper, må du bytte ut modulen med en ny.
F01 Lukedøren er ikke låst. Sørg for at døren er tett lukket og festet, at låsen og låsemekanismen er i god stand. Et fremmedlegeme kan hindre døren i å lukke.
F02 Det tilføres ikke vann til maskinen. Kaldtvannskranen kan være stengt, lavt trykk i vannforsyningssystemet, blokkering av et av elementene i forsyningssystemets vei.
F03 Avløpsvann tappes ikke ut. Det utstedes hvis vannet ikke tappes ut i en viss tid (10 minutter). Sjekk avløpssystem, filtre, slange, avløpspumpe, rør. Mulig blokkering av ett eller flere elementer eller funksjonsfeil.
F04 Vannlekkasje oppdaget. Inspiser karosseriet, tanken og finn kilden til lekkasje, lekkasje av elementer og koblinger.
F16 Luken er ikke helt lukket. Det innstilte vaskeprogrammet er ikke startet. Lukk døren igjen, kontroller funksjonen til låsen. Start programmet på nytt.
F17 I en viss tid samlet det seg ikke vann. Tilførselskranen er stengt, filteret, slangen er tett. Kanskje ventilen er blokkert i lukket stilling eller noe hindrer den i å åpne seg helt.
F18 I løpet av den tildelte tiden for oppgaven tappet ikke maskinen ut vannet. Tett filter, avløpspumpe, slanger og rør. Må inspiseres og rengjøres. Pumpen, trykkbryteren, vannkontrolleren kan være defekt.
F19 Vannet ble ikke varmt i riktig tid. Sjekk nettspenningen, brukbarheten til den rørformede elektriske varmeovnen og dens kretser.
F20 Oppvarming skjer uten kommando. Kontroller driften av temperatursensoren, elektrisk varmerelé.
F21 Kontrollsystemet har sviktet. Feil drift av drivmotoren og ingen rotasjon av trommelen. Utfør diagnostikk av kontrollsystemet, triacs, tachogenerator, drivmotor og reversrelé.
F22 Feil på temperaturmåleren (NTC). Det var en kortslutning eller skade på måleren, dens kretsløp.
F23 Aqua Stop-systemet er aktivert. Inspiser systemet for mulig vannlekkasje og åpne kretsforbindelser. Se om skuffen er full.