Feilkoder vaskemaskiner Hoover

Vi har samlet alle feilkoder vaskemaskiner Hoover med en detaljert beskrivelse av årsakene til funksjonsfeil, diagnostikk og reparasjoner. For enkelhets skyld, ordnet i en praktisk og forståelig tabell nedenfor. Feil vaskemaskiner Hoover kan oppstå når som helst, forårsake mye ulempe og kan føre til høye kostnader for reparasjoner eller utskiftninger. I slike tilfeller er det viktig å vite hvordan man skal handle riktig for å unngå store problemer og spare tid og penger. Modeller med display viser en alfanumerisk kombinasjon på displayet, finn den i tabellen og finn ut hva som er årsaken til feilen. Modeller uten display følger ikke det innstilte programmet, og i henhold til de brennende eller blinkende lysene på kontrollpanelet kan du finne ut av problemet.

Feil vaskemaskiner Hoover, dekoding

Feil kode Indikatorer Dekryptering Løsning
E 06 6 Ubalanse under vask eller havari av den elektroniske enheten. Du må diagnostisere den elektroniske enheten. Før du gjør dette, prøv igjen å fordele klærne i trommelen og gjenta vaskingen. Kanskje det er for mange ting og de må deles opp i flere vaskinger.
E 07 7 Motorfeil eller lukedørlås har satt seg fast. Kontroller motor- og lasteakseldørlås.
E 08 8 Dørlåsen sitter fast. Mulig motorskade. Utfør diagnostikk av motor, turtallsgenerator, lukelås.
E 09 9 Motorhavari. Vi trenger diagnostikk av den elektriske motoren og dens kretser. Kontakt en reparatør for reparasjon eller utskifting.
E 11 11 Åpen krets mellom det elektroniske kortet og den elektriske tørkevarmeren. Sjekk brettet og den rørformede elektriske varmeren, kretsene mellom dem.
E 12 12 Kommunikasjonen mellom den rørformede elektriske tørkevarmeren og det elektroniske kortet har gått tapt på grunn av en åpen krets. Sørg for at varmeren og det elektroniske kortet, kretsene mellom dem er i god stand.
E 13 13 Den elektroniske modulen har feilet. Vasking går uten oppvarming. Kontroller temperaturføler og elektrisk varmeapparat, kontrollenhet.
E 14 14 Vaskeprosessen foregår i kaldt vann, uten oppvarming. Feil i den elektroniske modulen. Diagnostiser temperaturmåler, elektrisk varmeapparat og kontrollenhet.
E 15 15 Den elektroniske modulen er defekt. Feil i det ikke-flyktige minnet til kontrollkortet. Krever systemdiagnostikk for å finne problemet.
E 17 17 Turgeneratorsensoren er ute av drift. Bytt element. For reparasjoner, kontakt servicesenteret for reparasjon av husholdningsapparater.
E 18 18 Feil på den elektroniske enheten. Installer riktig modul. Det anbefales å ringe en reparatør for å fikse problemet.
E 01 1 Lukedøren er ikke lukket. Lukk soltaket godt igjen, sørg for at låsen og låsemekanismen er i god stand.
E 02 2 Tanken er ikke fylt med vann. Kontroller påfyllingssystemet, filteret, pumpen, slangen. Sørg for at tilførselskranen er åpen og at trykket i vannforsyningssystemet er godt.
E 03 3 Avløpsvann tappes ikke ut. Sjekk avløpssystemet for blokkeringer. Sjekk filter, avløpspumpe, pumpe, slange.
E 04 4 Defekt vanninntaksventil. Sørg for at den fungerer, hvis den går i stykker, bytt den ut med en ny. Kanskje den er tilstoppet eller noe forstyrrer arbeidet.
E 05 5 Vann varmes ikke opp. Mest sannsynlig er den rørformede elektriske varmeovnen defekt. Sjekk den og temperaturmåleren.