Feilkoder vaskemaskiner Candy

Vi har samlet alle feilkoder vaskemaskiner Candy med en detaljert beskrivelse av årsakene til funksjonsfeil, diagnostikk og reparasjoner. For enkelhets skyld, ordnet i en praktisk og forståelig tabell nedenfor. Feil vaskemaskiner Candy kan oppstå når som helst, forårsake mye ulempe og kan føre til høye kostnader for reparasjoner eller utskiftninger. I slike tilfeller er det viktig å vite hvordan man skal handle riktig for å unngå store problemer og spare tid og penger. Modeller med display viser en alfanumerisk kombinasjon på displayet, finn den i tabellen og finn ut hva som er årsaken til feilen. Modeller uten display følger ikke det innstilte programmet, og i henhold til de brennende eller blinkende lysene på kontrollpanelet kan du finne ut av problemet.

Feil vaskemaskiner Candy, dekoding

Activa Smart-serien

Feil kode Beskrivelse Årsaker og løsning
E01 Lukedøren er ikke låst. Lukedørlåsen har gått i stykker eller noe hindrer den i å lukke seg tett. Lukk igjen. Hvis den er defekt, skift ut låsemekanismen.
E02 Det kommer ikke vann inn i tanken. Tanken er ikke fylt til ønsket nivå i en viss tid. Påfyllingsventilen, elektronisk kontroller eller trykkbryter er ute av drift. Tett vannforsyningssystem.
E03 Avløpsvann tappes ikke ut. Kontroller avløpssystemet og filteret for blokkering. Dreneringspumpen kan være defekt. Rengjør eller bytt element.
E04 Feil på påfyllingsventilen. Vannstanden i tanken overskrider maksimalt tillatt. Utfør diagnostikk og bytt ut påfyllingsventilen og den elektroniske kontrolleren + kontrolltriac.
E05 Vann varmes ikke opp. Sjekk temperaturføler (motstand ca. 20 kOhm ved romtemperatur), elektrisk varmeapparat og elektronisk kontroller, programvelgermotor for servicevennlighet. Skift ut elementet hvis det er skadet.
E07 Økt motorrotasjon. Problemet ligger i turgeneratoren. Sjekk viklingsmotstanden. Bør være ca. 42 ohm (for CEZET-motorer) og 156 ohm (for HOOVER).
E09 Motorhavari. Drivakselen roterer ikke. Trenger diagnostikk av strømforsyningen og triac. Bytt ut defekt element. Kontakt servicesenteret.