Feilkoder vaskemaskiner AEG

Vi har samlet alle feilkoder vaskemaskiner AEG med en detaljert beskrivelse av årsakene til funksjonsfeil, diagnostikk og reparasjoner. For enkelhets skyld, ordnet i en praktisk og forståelig tabell nedenfor. Feil vaskemaskiner AEG kan oppstå når som helst, forårsake mye ulempe og kan føre til høye kostnader for reparasjoner eller utskiftninger. I slike tilfeller er det viktig å vite hvordan man skal handle riktig for å unngå store problemer og spare tid og penger. Modeller med display viser en alfanumerisk kombinasjon på displayet, finn den i tabellen og finn ut hva som er årsaken til feilen. Modeller uten display følger ikke det innstilte programmet, og i henhold til de brennende eller blinkende lysene på kontrollpanelet kan du finne ut av problemet.

Feil vaskemaskiner AEG, dekoding

Feil kode Beskrivelse Årsaker og løsning
C5 Motorsensor overoppheting. Sjekk og bytt.
C6 Trykkbryteren er defekt. Installere nytt relé etter testing.
C7 Den rørformede elektriske varmeovnen er ute av drift Kontroller og skift ut den elektriske varmeren.
C8 Termistorfeil. Bytte elementet etter diagnose.
C9 Feil i turtallgeneratoren. Kontrollerer elementet. Bytte om nødvendig.
CF Minnefeil. Kontroll, reparasjon, utskifting av elektronikk.
CD Luken er åpen. Lukedøren er ikke tett lukket. Det kan være et brudd på integriteten i ledningene til selve blokkeren. Lukk døren godt igjen.
EF4 Melding om drift av vanninntaksventilene fra strømningssensoren sendes ikke. Tilgangen til vannforsyningen er blokkert eller på grunn av lavt trykk i vannforsyningssystemet. Kontroller vanntilførselsventilen og trykket i vannforsyningssystemet.
EF5 Spinn avbrutt. Ubalanse på grunn av det store volumet av ting. Reduser mengden tøy.
EH1 Spenningsfrekvens overskredet. Forstyrrelser i strømforsyningen. Sjekk nettverket. Det kan hende at blokken må skiftes ut.
EH2 Høyspenning. Upassende strømforsyning. Utskifting av elektronikk.
EH3 Lav spenning. Upassende strømforsyning som forårsaker forstyrrelser. Bytt ut elektronikk.
EHE Beskyttelseskretsrelé fungerer ikke. Bytte ut elektronikk eller releer.
EHF Beskyttelseskrets ikke gjenkjent. Elektronikken er i endring.
C0 Ødelagt vannstandssensor. Bytt sensor.
C1 Det kommer ikke vann inn i tanken. Fyllsystemet er tilstoppet. Feil i elektronikk. Lavt trykk i vannforsyningssystemet. Sjekk vannforsyningssystemet.
C2 Ødelagt UBL. En kabling eller moduloppdatering er nødvendig.
C3 Modulfeil. Kontrollere og eventuelt skifte element.
C4 Avløpspumpe ødelagt. Funksjonssjekk, utskifting.
EB2 Spenningen i nettverket overstiger det tillatte. Sjekker nettverksinnstillinger.
EB3 Spenningen i nettet er under tillatt verdi. Sjekk nettverksinnstillingene.
EBE Beskyttelseskretsreléet er ødelagt. Bytt kontrollenhet.
EBF Beskyttelseskrets ikke gjenkjent. Bytte av kontrollenhet.
EC1 Påfyllingsventil blokkert. Vanninntaksventil, ledninger og elektronikk må skiftes.
EC2 Feil på vannturbiditetssensoren. Bytt sensor.
EF1 Tett filter eller avløpsslange. Filteret eller avløpsslangen er tett. Rengjør avløpssystemet. Sjekk pumpen.
EF2 Høy skumdannelse under drenering. Mulig blokkering av ett av elementene i avløpssystemet. Rensing av hele avløpssystemet. Kontroll av avløpspumpe. Reduser pulverdosen.
EF3 Signal fra Aqua Control-systemet. Avløpspumpekabelen kan være defekt eller ødelagt. Bytt pumpe, pumpekabel.
E85 Feil på resirkulasjonspumpen eller tyristoren Bytt dem ut.
E91 Kommunikasjonsfeil mellom hovedenhet og grensesnitt. Bytt kontrollenhet.
E92 Kommunikasjonsfeil mellom brukergrensesnittet og hovedenheten. Montering av ny kontrollenhet.
E93 Konfigurasjonsfeil. Skriv inn riktig konfigurasjonskode.
E94 Feil konfigurasjon av vaskemaskinen og programsyklusen. Det er nødvendig å omskrive det ikke-flyktige minnet til kontrollenheten eller erstatte det. Det er nødvendig å overskrive minnet til kontrollenheten.
E95 Kommunikasjonsfeil mellom prosessor og minne. Følgende prosedyre er nødvendig: Kontrollere kretsen mellom prosessoren og EEPROM-brikken. Kontrollerer strømmen på den ikke-flyktige minnebrikken. Det er nødvendig å sjekke kretsen mellom elementene, strømforsyningen til minnebrikken.
E96 Kontrollerkonfigurasjonen er forskjellig fra andre eksterne elementer. Sjekk konfigurasjonen.
E97 Feil på velgerhjulet med kontrollenhetens programvare. Konfigurasjonsfeil eller enhetsfeil. Sjekk om konfigurasjonen er riktig. Installer en ny blokk.
E98 Forskjellen i drift mellom motoren og kontrollenheten. Sett inn et nytt brett, ledninger.
E99 Det er en ikke-fabrikkforbindelse mellom lydenheten og inn-/utgangselektronikken. Bytt lydenhet, ledninger.
E9A Programvaren for elektronikk og høyttalerkommunikasjon er ødelagt. Bytt ut den elektroniske enheten.
EA1 DSP-systemet er ødelagt. Installasjon av ny hovedenhet, DSP, drivreim, kabling.
EA2 DSP gjenkjennes ikke. Trenger en ny hovedenhet.
EA3 DSP-låsen til den elektriske motorskiven fungerer ikke. Ny hovedenhet, kabling, drivrem, DSP.
EA4 Skade på selve DSP. Kun utskifting av DSP, hovedenhet.
EA5 Tyristoren DSP er ute av drift. Installasjon av hovedenheten.
EA6 I løpet av de første 30 sekundene av vaskemaskinen kommer det ikke et trommelrotasjonssignal. Bytte av drivremmen eller selve DSP.
EB1 Inkompatibel nettfrekvens med den tillatte. Nettverksinnstillingene kontrolleres.
E54 Festing av kontaktgrupper i motorreversreléet. Kontroller og bytt relé.
E55 Motorkretsbrudd. Sjekket og skiftet ledninger, elmotor.
E56 Ingen fartsgeneratorsignal. Den må skiftes ut.
E57 Overskridelse av gjeldende terskel over 15 ampere. Montering av ny motor. Reparasjon av ledninger. Modulbytte.
E58 Fasestrømmen overskrider den tillatte terskelen på 4,5 ampere per elektrisk motor. Installasjon av ny motor, ledninger, modul.
E59 Det kommer ikke noe signal fra turtallgeneratoren etter innstilling av ny rotasjonshastighet. Kontroll og utskifting av turgenerator, modul, ledninger, motor.
E5A Overskrider terskelen på 88 grader i kjøleradiatoren. Bytt kontrollenhet.
E5B Lav spenning i gjeldende buss. Under 175V. Vi trenger ny kontroller, inspeksjon og evt bytte av ledninger.
E5C Høy spenning i strømbussen. Under 430V. Reparasjon eller utskifting av kontrollenheten.
E5D FCV sender ikke meldinger. Installer en ny eller reparer kontrollenhet.
E5E Det har oppstått en kommunikasjonsfeil mellom FCV-kontrollen og kretskortet. Reparert, ny kontrollenhet er installert.
E5F FCV-kortet ber konstant om konfigurasjon. Sjekk ledninger og kontrollboks.
E61 Ved oppvarming varmes ikke vanntemperaturen opp til den angitte temperaturen på en viss tid. Koden kan ikke sees under normal drift. Det bestemmes under diagnosen. Kontroll av elektrisk varmeapparat med en tester. En fungerende varmeapparat vil gi en motstand på 20-40 ohm ved romtemperatur.
E62 Overoppheting av vann. Temperatursensoren har sviktet. Det må sjekkes av en tester. Motstand 5,7 - 6,3 kOhm for en god en.
E66 Feil på varmerelé. Varmereléet og kontrollkretsen kontrolleres.
E68 Høy strøm i vaskemaskinen. Utskifting av rørformet elektrisk varmeovn.
E71 Temperatursensor med høy motstand. Termistor/kretser kortsluttet. Årsaken er varmeren/sensoren. Alle disse detaljene er kontrollert.
E74 Temperaturføleren i tanken har forskjøvet seg. Kontroller og plasser termistoren riktig.
E82 Det oppstod en feil under valg av posisjonen til velgerhjulet. Modulfeil. Brudd i ledningsnettet. Velgerfeil. Kontroller og skift ut disse elementene.
E83 Data leses ikke fra programvelgeren. Ikke tilgjengelig i normal modus. Den må være i diagnostisk modus for å vises. Modulen må skiftes ut.
E84 Pumpegjenkjenningsfeil (resirkulering). Utgangsspenningen er 0 - 5 V. Bytt ut modulen.
E33 Problemet er i driften av tre sensorer: trykk; varmeapparat beskyttelse; første nivå. 1. Nedbryting av disse elementene. 2. Dysene til nivåsensoren er tette. 3. Trykkinntakskammeret til disse elementene er tilstoppet. 4. Spenningen i nettverket overstiger maksimalt tillatt. 5. Varmerlekkasje. Sjekk med en tester i summer-modus om den rørformede elektriske varmeren bryter gjennom kroppen. Testeren vil pipe når den er tilstede.
E34 Feil i trykkbryterkretsen og antikokesensoren. Feil sensor eller ledninger som fører til den. Bytt sensor. Sjekk ledningene som fører til den, rengjør den, skift ut om nødvendig. Bytter ut pipen hans.
E35 Vanntanken er full. For mye vann har blitt hellet. Kontroller trykkbryteren med en tester. Bytt ut sensoren hvis den er defekt.
E36 Den rørformede varmesensoren er ødelagt. Få den erstattet.
E37 Den første vannstandssensoren er ødelagt. Erstatt det.
E38 Trykkforskjellen er ikke fast. Rør tilstoppet. Fjern, rengjør eller bytt ut dysen.
E39 Problemet ligger i sensoren som oppdager overløp av vann inn i tanken. Erstatt det.
E3A Ødelagt rørformet elektrisk varmerelé. Bytt relé.
E41 Kumlokk ikke festet. Døren er ikke tett lukket. Hvis det ikke hjelper, må du bytte ut håndtaket, guiden.
E42 Soltaklåsen er ødelagt. Sjekk lukelåsen, i tilfelle brudd, bytt ut med en ny.
E43 Nedbryting av kontrolltriacen. Bytt ut med en ny.
E44 Soltaks lukkesensor ødelagt. Bytt til en ny.
E45 Det er en funksjonsfeil på elementene i kretsen mellom kontrolltriacen og lukeblokkeren. Elementene i denne kretsen kontrolleres.
E51 Det har oppstått en kortslutning i motortriacen. Triacen kontrolleres, i tilfelle brudd, skift ut.
E52 Kontrollenheten mottar ikke signaler som kommer fra motorens tachogenerator. Kanskje skiven brøt av tachogeneratorhuset, som fikser spolen. Installer en ny sensor.
E53 Feil i motorens triac-kontrollkrets. Alle elementer i denne kjeden er kontrollert.
E11 Tar ikke opp vann. Tanken i en viss tid var ikke fylt med den nødvendige mengden vann. Påfyllingsventilen eller dens kontrollkrets er brutt. Ventilspolen ødelagt. Blokkering i vanninntakssystemet. For lite vanntrykk. Når det kontrolleres av en tester, vil et sunt element vise en verdi på 3,75 kOhm.
E13 Vannlekasje. Tettheten av forbindelsene er brutt. Sjekk maskinen for lekkasjer. Vanligvis vil det være synlig på pallen.
E21 Tømmer ikke brukt vann. Avløpspumpen er ødelagt. Avløpssystemet er tett. Pumpen er ødelagt. Modulen har mislyktes. Bruk en tester. Sjekk viklingen. Med en fungerende pumpe vil den vise 170 ohm.
E23 Nedbryting av kontrolltriacen til kontrollenheten. Sjekk ut denne varen. Det er nødvendig å bytte den (eventuelt hele kontrollenheten) hvis den svikter.
E24 Kretsen mellom kontrolltriacen og dreneringspumpen er brutt. Brukbarheten til alle deler av denne kretsen kontrolleres visuelt og av en tester.
E31 Ødelagt vannstandssensor. Frekvensen til denne sensoren er utenfor rekkevidde. Mulig ledningsbrudd. Ny isolasjon eller utskifting av elektriske ledninger. Utskifting av sensor.
E32 Nivåsensor ikke kalibrert. Når det gjelder innledende kalibrering, overstiger vannstanden 0-66 mm, og når ikke anti-kokenivået. Rengjør filteret. Fjern klemmene, sensorrøret og erstatt med en ny. Trykkbryteren skiftes ved havari.