Feilkoder kjøleskap Nord

Vi har samlet alle feilkoder kjøleskap Nord med en detaljert beskrivelse av årsakene til funksjonsfeil, diagnostikk og reparasjoner. For enkelhets skyld, ordnet i en praktisk og forståelig tabell nedenfor. Feil kjøleskap Nord kan oppstå når som helst, forårsake mye ulempe og kan føre til høye kostnader for reparasjoner eller utskiftninger. I slike tilfeller er det viktig å vite hvordan man skal handle riktig for å unngå store problemer og spare tid og penger. Modeller med display viser en alfanumerisk kombinasjon på displayet, finn den i tabellen og finn ut hva som er årsaken til feilen. Modeller uten display følger ikke det innstilte programmet, og i henhold til de brennende eller blinkende lysene på kontrollpanelet kan du finne ut av problemet.

Feil kjøleskap Nord, dekoding

Feil kode Beskrivelse Årsaker og løsning
F1 Svikt i vedlikehold av stabil temperatur i kjøl/frysedelen. Ta kontakt med tjenesten, problemene kan være relatert til elektrisk varmeapparat, defroster, termostat.
F2 Temperaturen holdes ikke. Inspiser kjølemiddeltilførselsrøret for lekkasjer. Hvis freon lekker, trenger du tjenester fra en reparatør for å skifte ut røret og fylle drivstoff.
F3 Den stabile temperaturen opprettholdes ikke. Avhengig av modell kan termostaten eller den elektriske varmeovnen svikte. Ring en spesialist fra servicesenteret for å diagnostisere utstyret.
F4 Nettverksproblemer. Nettspenningen er kritisk lav (mindre enn 170 V). Derfor avkjøles ikke kamrene, og motoren stopper. Anbefalingen er å kjøpe en stabilisator og sjekke ledningene i huset.
F5 Ustabilt nettverk. Kritisk høy spenning (over 255 V). Vi anbefaler å kjøpe en nettspenningsstabilisator, det kan være problemer med ledningene i rommet.
F6 Problemer med kompressor eller motor. Kondensatoren eller oppstartsreléet virker ikke. Du kan kontakte et servicefirma for reparasjon av kjøleutstyr for å reparere havariet.
F7 Kompressoren/motoren er ute av drift. Kontrollmodulen må skiftes ut. Håndverkere fra tjenesten må inspisere komponentene: fra termostaten til motoren, for å sikre at deler ikke brenner ut.