Feilkoder kjøleskap Miele

Vi har samlet alle feilkoder kjøleskap Miele med en detaljert beskrivelse av årsakene til funksjonsfeil, diagnostikk og reparasjoner. For enkelhets skyld, ordnet i en praktisk og forståelig tabell nedenfor. Feil kjøleskap Miele kan oppstå når som helst, forårsake mye ulempe og kan føre til høye kostnader for reparasjoner eller utskiftninger. I slike tilfeller er det viktig å vite hvordan man skal handle riktig for å unngå store problemer og spare tid og penger. Modeller med display viser en alfanumerisk kombinasjon på displayet, finn den i tabellen og finn ut hva som er årsaken til feilen. Modeller uten display følger ikke det innstilte programmet, og i henhold til de brennende eller blinkende lysene på kontrollpanelet kan du finne ut av problemet.

Feil kjøleskap Miele, dekoding

Feil kode Beskrivelse Årsaker og løsning
E7 Sikringer eller startrelé har gått. Vent til serviceselskapet kommer. Diagnostikk, kontaktringing, utskifting av utbrente komponenter er nødvendig.
E8 Tidtakeren har mislyktes. Du kan ikke fikse problemet selv. Vent til en reparatør kommer for å erstatte den defekte timeren.
nA Temperaturen i fryseren er ikke akseptabel. Koble enheten fra strømnettet, tøm ut og kontakt en spesialisert kjølereparasjon.
E3 Feil på luftstrømmer i kjøleenheten. En viftefeil resulterer i at de avkjølte luftstrømmene ikke fordeles. Kjøleren må byttes ut med en ny hos et servicefirma.
E4 Luftstrømmer ujevnt fordelt. Kjøleren fungerer ikke, mest sannsynlig har den brant ut på grunn av kortslutning eller ustabil spenning. Installer stabilisator og bytt vifte.
E5 Fordamperkjøleren fungerer ikke. Veggen fryser, produktene avkjøles ikke. Kontakt spesialistene fra tjenesten for å inspisere kjøleutstyret og bytte ut viften med en ny.
E6 Nødåpning av dør. Trykk dørene tettere, inspiser forseglingen, dens integritet kan bli ødelagt eller den beveger seg bort fra døren. Bytt ut med en ny om nødvendig.
F0 Bio FrNOh-sensoren fungerer ikke. Det er nødvendig å inspisere tilluftssensoren og ringe kontaktene som passer til den. Kontakt servicesenteret.
F1 Kjøleskapssensoren fungerer ikke som den skal. Årsaken til feilen kan avgjøres på servicesenteret. Ring en reparasjonstekniker for å diagnostisere og erstatte ikke-fungerende komponenter.
F2 Brudd på temperaturregimet til fryserommet. Vi anbefaler å ringe veiviseren for å inspisere fordamperen. Mest sannsynlig brant den ut og må byttes ut med en ny.
F3 Ingen frysersensorsignal. Årsaken til havariet kan være løse kontakter. Selve bryteren kan være defekt. Kontakt tjenesten for feilsøking.
F4 Fordampersensoren har sviktet. Sensorfeil er forårsaket av en kortfeil. Det er umulig å løse problemet på egen hånd, det er bedre å ringe en spesialist fra servicesenteret.
F5 Kontrollpanelet fungerer ikke. Kritisk situasjon. Koble utstyret fra strømnettet umiddelbart og ring service. Diagnose og utskifting av tavle av spesialist er påtrengende nødvendig.
E1 Temperatursensoren er defekt. En kortslutning i nettet førte til at varmebryterne brant ut. Kontakt servicesenteret for tjenester til en reparatør.
E2 Feil på kompressor og fordamper. Alvorlig skade som kan føre til at motoren brenner ut. Du må raskt ringe mesteren fra service- og reparasjonsselskapet.