Feilkoder kjøleskap Gaggenau

Vi har samlet alle feilkoder kjøleskap Gaggenau med en detaljert beskrivelse av årsakene til funksjonsfeil, diagnostikk og reparasjoner. For enkelhets skyld, ordnet i en praktisk og forståelig tabell nedenfor. Feil kjøleskap Gaggenau kan oppstå når som helst, forårsake mye ulempe og kan føre til høye kostnader for reparasjoner eller utskiftninger. I slike tilfeller er det viktig å vite hvordan man skal handle riktig for å unngå store problemer og spare tid og penger. Modeller med display viser en alfanumerisk kombinasjon på displayet, finn den i tabellen og finn ut hva som er årsaken til feilen. Modeller uten display følger ikke det innstilte programmet, og i henhold til de brennende eller blinkende lysene på kontrollpanelet kan du finne ut av problemet.

Feil kjøleskap Gaggenau, dekoding

Feil kode Beskrivelse Årsaker og løsning
E1 Frysedelens sensor har sviktet. Mest sannsynlig er kontaktene løse eller sensoren er utbrent. Ring en reparatør fra et servicefirma for å inspisere og eliminere havariet.
E2 Fordamperen er defekt. For å erstatte en ikke-fungerende komponent eller dens deler, anbefaler vi å ringe en spesialist på et servicesenter. Koble enheten fra nettverket og last av produktene.
A2 Temperaturen er ikke riktig. Hvis det ikke er stabil støtte for den gitte modusen, må du bytte ut kjøleren, se etter kjølemiddellekkasjer. Bruk tjenestene til et serviceselskap.