Feilkoder kjøleskap Brandt

Vi har samlet alle feilkoder kjøleskap Brandt med en detaljert beskrivelse av årsakene til funksjonsfeil, diagnostikk og reparasjoner. For enkelhets skyld, ordnet i en praktisk og forståelig tabell nedenfor. Feil kjøleskap Brandt kan oppstå når som helst, forårsake mye ulempe og kan føre til høye kostnader for reparasjoner eller utskiftninger. I slike tilfeller er det viktig å vite hvordan man skal handle riktig for å unngå store problemer og spare tid og penger. Modeller med display viser en alfanumerisk kombinasjon på displayet, finn den i tabellen og finn ut hva som er årsaken til feilen. Modeller uten display følger ikke det innstilte programmet, og i henhold til de brennende eller blinkende lysene på kontrollpanelet kan du finne ut av problemet.

Feil kjøleskap Brandt, dekoding

Feil kode Beskrivelse Årsaker og løsning
d01 Motor/kompressor starter ikke. Feil kan være forårsaket av en funksjonsfeil i kondensatoren eller startreléet. Termostaten kan svikte. Ring en servicetekniker.
d02 Driftstemperaturen opprettholdes ikke. I dette tilfellet er termostaten eller dens komponenter skadet. Kontakt serviceavdelingen, det er nødvendig å diagnostisere enheten av en master og erstatte deler.
d03 Termostaten fungerer ikke som den skal. Kanskje kontaktene er utbrent eller delen må skiftes helt ut. Du kan ikke fikse problemet selv, ring veiviseren fra servicesenteret.
d04 Kompressormotor virker ikke. Startreléet eller selve kompressoren fungerer ikke. Slå av enheten, ring en spesialist fra servicesenteret for diagnostikk og reparasjon.
d07 Sensoren reagerte på den åpne døren. Dørene var dårlig lukket eller grensebryteren er defekt. Prøv å lukke døren tettere, hvis sensoren fungerer, ring en spesialist.
d17 Temperatursensorer fungerer ikke eller viser feil. Feilen er forårsaket av en defekt i selve modulen. Temperatursensorene må skiftes ut. Ring en spesialist fra servicesenteret.
d21 Kontrollmodulen har feilet. Modulen fungerer ikke bra på grunn av problemer med kabelen som kobler den til brettet. Det er nødvendig å ringe servicespesialister for å diagnostisere modulen og dens komponenter.