Feilkoder kjøleskap BEKO

Vi har samlet alle feilkoder kjøleskap BEKO med en detaljert beskrivelse av årsakene til funksjonsfeil, diagnostikk og reparasjoner. For enkelhets skyld, ordnet i en praktisk og forståelig tabell nedenfor. Feil kjøleskap BEKO kan oppstå når som helst, forårsake mye ulempe og kan føre til høye kostnader for reparasjoner eller utskiftninger. I slike tilfeller er det viktig å vite hvordan man skal handle riktig for å unngå store problemer og spare tid og penger. Modeller med display viser en alfanumerisk kombinasjon på displayet, finn den i tabellen og finn ut hva som er årsaken til feilen. Modeller uten display følger ikke det innstilte programmet, og i henhold til de brennende eller blinkende lysene på kontrollpanelet kan du finne ut av problemet.

Feil kjøleskap BEKO, dekoding

Feil kode Beskrivelse Årsaker og løsning
E3 Luftsensortermistoren har sviktet. Alt reparasjonsarbeid med NTC-sensorer utføres kun i et servicesenter. Koble utstyret fra strømforsyningen og ring veiviseren.
E4 Rørformet avrimingsvarmer defekt. Hvis denne koden vises på skjermen, slå av utstyret, fjern eventuelle produkter og kontakt servicesenteret.
E5 Kjøleskapsluftspjeld defekt. Det er umulig å fikse problemet på egen hånd. Du må kontakte service- og reparasjonstjenesten for diagnose og reparasjon.
E6 På modeller med No-Frost-systemet sviktet kjøleren. Skaden kan repareres på servicesenteret. Spør veiviseren om hjelp, før han ankommer, slå av og last av enheten fra produktene.
E7 Interne sensorer fungerer ikke. Feilen på defekte komponenter diagnostiseres i serviceavdelingen. Ring en spesialist for å skifte ut defekte komponenter.
E8 Den interne sensoren til solenoiden er defekt. Vi anbefaler ikke å bytte ut komponenter på egen hånd. Koble enheten fra strømnettet, tøm ut og ring en reparasjonsspesialist.
E9 Den eksterne magnetsensoren har sviktet. Du kan koble enheten fra strøm og ringe et reparasjons- og serviceteam for å skifte ut sensorene.
+2 Kjølesystemet har sviktet. Årsaken er en kjølemiddellekkasje eller en ødelagt sensorkontakt. Utfør en visuell inspeksjon av kjølekretsen, ring en spesialist for å eliminere lekkasjen.
+3 Avrimingssystemet er defekt. Sammenbruddet er provosert av utbrenthet av sensorene eller brudd på integriteten til ledningene. Ring en servicetekniker for å reparere komponenter som ikke fungerer.
+4 Sensoren signaliserer ikke. Ødelagte kontakter eller avbrutt krets. Ved kortslutning brant sensorene ut. Se pinnene til elementet som ikke reagerer. Stram dem eller bytt ut sensoren.
+5 Kortslutning NTC. På grunn av brudd på termistorens beskyttende skall, fungerer det ikke. Ring en servicetekniker for å diagnostisere kretsen og tilstanden til termistoren.
+6 Knappen sitter fast. Feilen er provosert av slitasje på nøkkelen eller alvorlig forurensning. Rengjør panelet med knapper, tørk av med alkohol. Hvis problemet vedvarer, ring veiviseren.
+7 Kompressoren har sviktet. Hvis motoren fortsetter å gå, er filtrene skitne eller det er en freonlekkasje. Inspiser kompressoren, filteret og kapillærsystemet. Se etter kjølemiddellekkasjer.
+12 Bryter feil. Det er ingen kontakt mellom modulen og sensoren. I denne situasjonen anbefaler vi at du umiddelbart ringer en ansatt i servicesenteret for å eliminere sammenbruddet.
E0 FRZ-sensoren har feilet. På grunn av havari går kompressoren uten å stoppe. Kontakt serviceavdelingen for diagnostikk og reparasjonsarbeid.
E1 NTC (evaporator switch) virker ikke. På servicesenteret vil spesialister diagnostisere ikke-fungerende elementer, sjekke kontaktene og ringe kretsen fra sensoren til modulen.